top of page

William Carlos Williams: Raleigh je imao pravo

Ne možemo otići na selo

jer na selu nećemo naći traženi

mir

Što nam mogu kazati male ljubičice

koje rastu na dlakavim stabljikama

u visokoj travi među kopljastim

lišćem?


Premda nas hvališ

i prisjećaš se pjesnika

koji su pjevali o našoj ljepoti

bilo je to davno!

jako davno! kad su seljaci

sijali i žnjeli

poletnog duha i praznih

džepova -

ako je tako ikada bilo.


Sada nije. I sama ljubav je cvijet

s korijenom u suhoj zemlji.

Prazni džepovi stvaraju prazne glave.

Ispravi to ako možeš ali

nemoj vjerovati da danas možemo živjeti

na selu

jer na selu nećemo naći traženi

mir.

U: W. Carlos Williams, Svijet sažet na prepoznatljivu sliku. Izabrane pjesme i pisma, odabrao i preveo Vojo Šindolić (HDP, Zagreb, 2020.)

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page