top of page

Miloš Živanović: Homosatanikus

Homopoetikus skače sa konfesionalnog neba

na zemlju otadžbinsku

i trese je mlakim rečima

koje mu majka vredno prevodi na ruski i engleski.

Trese je silnije od plotuna streljačkog voda

i od počasnog plotuna streljačkom vodu

i od pada presamićenog trupla, trese poeta doktus.

Onda se ispruži preko majke

te se sunča pod neonskim krstom nebeskim, mrtvim

bludi poeta boem.

Homopoetikus - moderni homosatanikus,

ne golica njega pitanje

o logorima, varvarizmu i poeziji.

Samo nek se benigno šapuće u časopisu.

Da li je to moda ili bolest?

Homosatanikus ima knjigu:

Vidi moja knjiga! oči ću da ti knjigom vadim.

Kakva ljigava nakaza, pesnik.

A devojčice postmoderne bezobrazne

mutiraju u estradne Desanke

Maksimović.

Zenit:

Papir nije život

Ljudi su ubice.
U: Miloš Živanović, Lirika pasa (Algoritam, Zagreb, 2009.)

Comentarios


Post: Blog2 Post
bottom of page