top of page

Igor Grbić: Beethovenova

kako li je lako bilo Johannu Sebastianu: on je samo prepisivao od Boga


U: Igor Grbić, Nebesa urnebesa (Sandorg, Zagreb, 2022.)

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page